Mākslinieku rezidence

Rezidenti 2021

Kobie Nel (Dienfidāfrika/Norvēģija)
Diāna Dimza Dimme (Latvija)
Signe Vanadziņa (Latvija)
Agnija Ģērmane (Latvija)
Ingrīda Pičukāne (Latvija)
Sintija Siliņa (Latvija)