Mākslinieku rezidence

Līdz šim Starptautiskā mākslinieku rezidence Pedvālē darbojās tikai vasaras sezonā. Lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbu visa gada garumā un turpmāko attīstību, 2015. gadā tika uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Pieteikums tika atbalstīts un 2018. gadā ir uzsākta projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (projekta nr. 5.5.1.0/17/I/008) īstenošana. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu,

Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga.
Projekta ietvaros tiks veikti Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas pārbūves un restaurācijas būvdarbi, lai pēc projekta īstenošanas nodrošinātu Starptautiskās mākslinieku rezidences darbu visa gada garumā. Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā tiks izveidotas telpas dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstāžu un nodarbību telpas.

Starptautiskā mākslinieku rezidence atjaunotajā Firksu-Pedvales muižas kungu mājā radošo darbību uzsāks 2020. gadā.