Par vietu

2018. gadā Pedvālē tika uzsākta projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (projekta nr. 5.5.1.0/17/I/008) īstenošana ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju.

Projekta ietvaros ir veikti Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas pārbūves un restaurācijas būvdarbi, lai nodrošinātu Starptautiskās mākslinieku rezidences „Pedvāle” darbu visa gada garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 1298913,02 EUR no kurām 750000 EUR ir ERAF finansējums un 548913,02 EUR ir Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā ir izveidotas telpas dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstāžu un nodarbību telpas.

Starptautiskā mākslinieku rezidence „Pedvāle” atjaunotajā Firksu-Pedvales muižas kungu mājā radošo darbību uzsāks 2020. gada aprīlī. Plašāka informācija par rezidences pakalpojumiem un telpu pieejamību rakstot uz e-pastu pedvale@pedvale.lv