Posted on

Tikšanās rezidencē

2020. gada oktobra sākumā Starptautiskajā mākslinieku rezidencē Pedvāle rezidēja Latvijas Kultūras Akadēmijas …