Posted on

Mākslas dienas

Pienācis pavasaris un tradicionāli šis ir arī Mākslas dienu laiks. Firksu-Pedvāles muižā atklātas Signes Vanad…
Posted on

Tikšanās rezidencē

2020. gada oktobra sākumā Starptautiskajā mākslinieku rezidencē Pedvāle rezidēja Latvijas Kultūras Akadēmijas …