Tikšanās ar restauratoru

2024. gada 23. martā Pedvālē notika tikšanās ar restauratoru Mārtiņu Zideru. Pasākumu atklāja Ojārs Feldbergs, stāstot par glezniecības plenēru vēsturi Pedvālē, kas aizsākās 1993. gadā.

Pasākuma turpinājumā Mārtiņš Ziders aizraujošā lekcijā pastāstīja par katras gleznas sākotnējo stāvokli, atklājumiem un izaicinājumiem restaurācijas procesā un darbu sagatavošanu tālākai saglabāšanai Pedvāles kolekcijā. Restauratora stāstījums uzbūra vīziju par gleznu slepeno, bieži skatītāja acīm neredzamo dzīvi, kādu piedzīvo katrs darbs savā mūžā. Laika gaitā darbus ietekmējuši dabiski novecošanas procesi, uzglabāšanas laikā radīti bojājumi, temperatūras svārstības, dažus darbus skāruši arī ķirmju bojājumi un tie cietuši no vandālisma. Pasākumā klātesoši bija arī Kārlis Siliņš un Rudīte Dreimane, kā arī Ojārs Feldbergs. Mākslinieki dalījās atmiņās par darbu tapšanu glezniecības plenēros.

Katram darbam izveidota restaurācijas pase, kurā dokumentēta gleznu restaurācija. Piemēram, par Kārļa Siliņa gleznu “Grava un lillā puķes Pedvālē” (1995) restaurācijas pasē rakstīs: “Audeklu noņemot no ķīļrāmja, secināts, ka apakšējā locījuma mala visā garumā ir kukaiņu (ķirmis?) sagrauzta kopā ar ķīļrāmja malu un audekls vietām daļēji vai pilnība zudis, vai zaudējis izturību. Līdz ar to darba uzdevums papildināts ar apakšējās malas dublēšanu”.

Par Helēnas Heinrihsones gleznu “Saulriets” (1995) rakstīts: “Plānākās krāsas vietās redzams, ka gleznots pāri citai gleznai. Labajā augšējā stūrī cauri oranžajai krāsai saskatāms iepriekšējais vertikāls autores paraksts. Kreisajā apakšējā stūrī melnajā laukumā autores paraksts ar sarkanu krāsu”.

No 1993. gada Pedvālē tiek organizēti plenēri, simpoziji un izstādes. Šo gadu laikā ir izveidojusies plaša gleznu kolekcija. Pirms pāris gadiem veikta gleznu inventarizācija un konstatēts, ka daļai darbu nepieciešama restaurācija. Šo darbu veikt uzņēmās restaurators Mārtiņš Ziders, un šobrīd restaurētās gleznas ir atgriezušās Pedvālē. Pašlaik 14 no restaurētajām gleznām ir apskatāmas izstādē Pedvāles Starptautiskās mākslinieku rezidences izstāžu zālē.

Izstādē apskatāmi restaurētie latviešu mākslinieku Kārļa Siliņa, Rudītes Dreimanes, Ingas Brūveres, Sandras Krastiņas, Laimas Eglītes, Vijas Maldupes, Baibas Sprances, Ievas Maurītes, Helēnas Heinrihsones un Ojāra Feldberga un igauņu mākslinieka Urmasa Martinson darbi.

Gleznas restaurētas ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.