Pēta Briņku-Pedvāles muižas kungu māju

Briņķu-Pedvāles muižas kungu mājā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu uzsākta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Darbus veic SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” darbinieces – arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistares Daiga Lēvalde un Vija Strupule.

Nav atrasti vēstures avoti, kuros būtu precīzi dati par Briņķu-Pedvāles muižas kungu mājas celtniecības laiku. Iespējams, tā būvēta 18. gadsimta 2. pusē. 19.gadsimtā ēkā veikti lokāli remontdarbi, kas attiecināmi uz grīdu, durvju, krāšņu maiņu vai remontiem, bet nav minēta informācija par lielākiem pārbūves darbiem. 1905. gada revolūcijas laikā ēkai nav nodarīti lielāki postījumi. 1920., 30. gados ēkā dzīvoja bijušais muižas īpašnieks Nikolajs Lionels fon den Brinkens (Nicolai Lionel von den Brincken) un vairākas īrnieku ģimenes. 1941.- 1945. gadā ēkā atradās vācu kara lazarete, bet pēc kara nams nonāca Sabiles konservu fabrikas rīcībā, kura tur ierīkoja kopmītni. 1990-to gadu sākumā Brinķu-Pedvāles muižu savā īpašumā ieguva Ojārs Feldbergs un līdz 2009. gadam kungu māja tika izmantota izstāžu vajadzībām. Šobrīd ēku apsaimnieko Biedrība “Pedvāle”.

Pašreizējā izpētes stadijā veiktas kontrolzondāžas ēkas ziemeļrietumu daļā. Visās telpās saglabājies sākotnējais sienu apmetums, profilētas dzegas, daļēji griestu apmetums.

Briņķu-Pedvāles muižas kungu māja saglabājusi bagātu informāciju par vēsturiskajām telpu apdarēm no 18. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum, kas ir nozīmīga ne vien konkrētā objekta restaurācijas stratēģijas izstrādē, bet būtiski papildina Latvijas interjera vēstures kopainu. Tāpēc arhitektoniski mākslinieciskā izpēte šeit ir jāturpina, veicot zondāžas vēl neapsekotajās telpās un noformējot atbilstošus atskaites materiālus.