Tikšanās rezidencē

2020. gada oktobra sākumā Starptautiskajā mākslinieku rezidencē Pedvāle rezidēja Latvijas Kultūras Akadēmijas doktorante,  Imanta Ziedoņa muzeja fonda valdes locekle Žanete Grende. Rezidences laikā viņa strādāja pie promocijas darba par tēmu „Muzeju kvalitāte”.

13. oktobra vakarā Žanete Grende uz diskusiju Pedvāles rezidencē aicināja Talsu novada ļaudis, kuri saistīti ar muzeju sfēru, lai diskutētu par tēmām, kas saistītas ar muzeju pakalpojumiem un to kvalitāti.