Agrārās reformas simtgade

16. septembrī, atzīmējot 100 gadus kopš LR Satversmes sapulce pieņēma Agrārās reformas likuma 1. daļu  “Par Valsts zemes fonda nodibināšanu”, Pedvāles mākslas parkā tika īstenota Ojāra Feldberga performance „Robežas”, kuras norisē iesaistījās Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pasniedzēji. Savukārt 22. oktobrī atjaunotajā Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā notiks diskusija – Agrārā reforma un kultūras mantojums.

Agrārā reforma Latvijā  tika uzsākta 1920. gadā un noslēdzās tikai 1937. gadā. Tā  bija zemes īpašuma sistēmas pārveidošana , sākumā valstij nacionalizējot lielsaimniecības, tajā skaitā muižas un to īpašumus, sadalot iegūtās zemes un vēlāk piešķirot tās iedzīvotāju privātīpašumā, vienlaicīgi nodrošinot lielu skaitu pilsoņu ar lauksaimniecībā izmantojamu zemi un nostabilizējot valstī agrāro politiku.

Kā jau iepriekš ziņots, 1. maijā Pedvāles mākslas parkā tika uzsāka vides mākslas objekta „Sapulce” veidošana, kas veltīts LR Satversmes sapulces simtgadei. Vasaras gaitā šinī objektā notika vairāki pasākumi, aktualizējot Satversmes sapulces darbu un pieņemtos lēmumus 1920. gadā. Pasākumu sērija noslēgsies 21. novembrī – dienā, kad pirms 100 gadiem notika LR Satversmes sapulces vēlēšanas ziemeļvidzemē un jau aprīlī ievēlētajiem 150 deputātiem pievienojās vēl 2 – Vilis Dermanis (no LSDSP) un Augusts Līcis (no Latvijas Zemnieku savienības).