Jāņu svinēšana

Pedvāles mākslas parkā Jāņi šogad tika svinēti simboliskā Satversmes sapulces deputātu kompānijā.

Katram no 146 vides mākslas objektā „Sapulce” sēdošajiem Satversmes tēviem, tostarp 14 Jāņiem, svinīgi tika galvā likts ozollapu vainags, katru saucot vārdā un sveicinot ar gavilējošu Līgo!. Savukārt 6 Satversmes sapulces dāmas – Zelma Cēsniece-Freidenfelde, Klāra Kalniņa, Apolonija Laurinoviča, Aspazija (Elza Pliekšans), Valērija Seile un Berta Vesmane tika pie ziedu vainagiem.

Pirms Satversmes sapulces deputātu performatīvās godināšanas, Pedvāles mākslas parka draugi un atbalstītāji pulcējās Briņķu kalnā, lai kopīgi gatavotu deputātiem paredzētās svētku rotas. Savukārt saulrieta laikā kā kopības, vienotības un gaismas avots tika iekurts Saulgriežu ugunskurs.

Arī viens no Satversmes sapulcē ievēlētajiem deputātiem Kārlis Skalbe pirms simts gadiem savās „Mazajās piezīmēs” mudināja uz kopību un vienotību: „Tas bija Jāņos, vasaras vidū. Ziedošā daba jautāja ar tūkstoš puķu acīm, un tauta atbildēja ar gavilējošu līgo! – Šai vārdā izskan priecīga dzīves atzīšana; Jāņu dziesmās – gaiša dabas dievināšana. Līgo! – ir pirmais tautas pašapziņas kliedziens. Jāņu dziesmas to nesa no kalna uz kalnu, no sētas uz sētu. Tad nebija vēl ne laikrakstu, ne biedrību. Tikai dziesmās izpaudās tautas kopapziņa, un Jāņu ugunis no kalna dzirkstīdamas signalizēja, ka te dzīvo latvieši, kuri vienādi jūt. Un, ja mēs gribam atkal ieiet šai gaišā pirmatnējā tautas kopapziņā ārpus biedrībām, partijām, avīzēm un viņu ķildām, tad mums vajag Jāņus nolīgot tautas vidū, kādā mazā pelēkā sētiņā, kura līdz jumtam ieaugusi smaržīgos lupstājos un ziedošos krūmos, jo tikai tur sajūt dabas apreibinošo tuvumu.”

Līgo!