Valsts prezidents Egils Levits apmeklē vides mākslas objektu „Sapulce”

2020. gada 8. jūnijā, dienu pēc Latvijas himnas simtgades Valsts Prezidents Egils Levita kungs apmeklēja Pedvāles mākslas parku.

Prezidenta kungu īpaši piesaistīja nesen tapušais Ojāra Feldberga vides mākslas objekts „Sapulce”, kas veltīts Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgadei.

Satversmes sapulce laikā no 1920. gada līdz 1922. gadam izstrādāja Latvijas Republikas Satversmi, savukārt 2013. gadā toreizējais  Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs Egils Levits uzsāka Satversmes preambulas projektu. Latvijas Republikas Satversmes preambula ir Latvijas Satversmes ievaddaļa, kurā vispārīgā formā ir formulēta Latvijas Republikas pamatlikuma pastāvēšanas pamatjēga un tā tika pieņemta 2014. gada 19. jūnijā.

Tēlnieks Ojārs Feldbergs, uzrunājot Valsts prezidentu, teica – „Satversmes sapulces deputāti tautā tiek saukti par Satversmes tēviem. Jūs, kā Satversmes preambulas autors, tēlaini varētu būt Satversmes tēvu dēls. Tādēļ es Jūs aicinu šajā Satversmes sapulcei veltītā objekta 150 akmeņu saimei piepulcināt savējo, to Akmens sēklas stādīšanas performancē iestādot objekta centrā, prezidija vietā.”

Prezidents stādīšanai izvēlējās jūras akmens sēklu, nododot tai savu vēstījumu, lai tas augtu, briestu un piepildītos Pedvāles zemē, vides mākslas objektā „Sapulce”.