Vides mākslas objekts “99+1=100”

Atzīmējot Latvijas simtgadi, Pedvāles mākslas parkā top Ojāra Feldberga vides mākslas objekts „99+1=100”.

Vides mākslas objektu veido viens galvenais laukakmens, kas sver 15 tonnas un ir 3 metrus augsts. Tas ir uzstādīts Pedvāles mākslas parka Briņķu kalnā. Akmens simbolizē Latvijas ideju, laiku, mūžu. Tajā ir sagatavotas 100 vietas nelielu akmeņu piekāršanai, kuri simbolizē 100 Latvijas gadus.

Vides mākslas objekts top akcijā „Vārd` Došana”, kurā iesaistīti Talsu novada iedzīvotāji. Tā sākās 18. septembrī un turpināsies līdz 18. novembrim. Akcijas dalībnieki vienotā grupā, turoties pie saites, uzkāpj Pedvāles mākslas parka Briņķu kalnā. Tur katrs dalībnieks izvēlas vienu no sagatavotajiem akmeņiem, kuru piekarina pie galvenā akmens un dod tam vārdu. Katrs nelielais akmens simbolizē vienu gadu no Latvijas simts gadiem. Tādā kārtā tiek kopīgi veidots vides mākslas objekts „99+1=100”.

Vides mākslas objekts „99+1=100” kļūs par Pedvāles mākslas parka pastāvīgās ekspozīcijas daļu un būs apskatāms Pedvāles mākslas parkā vēl ilgi pēc Latvijai tik nozīmīgā notikuma, aicinot ikvienu apmeklētāju pārdomāt valsts pagātni un domāt par tās nākotni.