Andrusa Joonasa izstāde “Vēstījums nākotnei”

No 6. maija līdz 25. jūnijam Pedvāles Mākslas parka izstāžu zālē apskatāma Andrusa Joonasa (Igaunija) gleznu izstāde “Vēstījums nākotnei”.

Igauņu mākslinieku Andrusu Joonasu (1970–2021) dzīves laikā ar Pedvāles Mākslas parku saistīja draudzība un radoša sadarbība. Pedvālē tapušas Joonasa lielformāta brīvdabas gleznas “Brīnumputns un daudz ļaužu” (2001) un “Brīnumputns un zaudētā zeme” (2004), arī vairāki gleznu cikli. Ar savām performancēm mākslinieks ir piedalījies Pedvāles radošajos pasākums, kā arī bijis kurators performances mākslas festivālam “Rituāls” (2005).

Andrusam Joonsam Pedvāle bija iedvesmas avots. Pedvāles ainava ar plašajiem skatiem uz debesīm, pļavām, gravām, nogāzēm, muižu ēkām un Abavas ieleju mākslinieku spēcīgi uzrunāja. Briņķpedvāles muižas bijušajā Spirta brūža ēkā vairākas vasaras bija iekārtota viņa darbnīca. Ēkā, kurai ir tikai sienas, bet nav jumta, Joonass strādāja agros vasaras rītos pirms dienas karstuma. Pabeigtās gleznas vairākus gadus zem klajām debesīm dzīvoja Pedvāles ainavā.

2002. gadā, kad Pedvāles radošā sezona bija veltīta ūdens tēmai, Joonass gleznoja ūdensizturīgus darbus un performancē kopā ar gleznām devās peldēt Rambulītes upītē Pedvāles parkā, ar šo performanci pilnībā sapludinot robežas starp sevi, dabas ainavu
un mākslas darbiem.

Gan performances, gan instalācijas un gleznas Joonass veidoja kā rituālus rīkus, ar kuru palīdzību izdzīvoja un pārvarēja dzīves izaicinājumus. Viņš nemitīgi tiecās pēc ideāla – pēc zaudētās zelta pilsētas, kuru redzēja sapņos. Tajā mājo absolūta pilnība, to apņem un caurstrāvo mīlestība. Bet viņu arī vajāja tumsas tēli, un viņš piedzīvoja ciešanas, sastopoties ar postošajiem spēkiem, kādi piemīt cilvēka dabai. Arī pretējo spēku sadursme ir attēlota viņa darbos.

Andruss Joonass savai mākslai radīja īpašu vārdu – ALEDOIA.
Tā ir atbilde uz visiem jautājumiem, tas ir ceļš un arī rezultāts katram nākamajam darbam. Katrā Joonasa darba nosaukumā atkārtojas ALEDOIA, un klāt pievienots kārtas numurs. Vārdam nav tulkojuma, tas ir mākslinieka paša radīts jēdziens, ar kuru viņš raksturoja visu savu radošo darbību.

Izstādē apskatāmi darbi no Pedvāles Mākslas parka krājuma. Ar Andrusa Joonasa ģimenes atbalstu uz izstādi ir atvestas vairākas gleznas no mākslinieka tuvinieku kolekcijas.

Sadarbībā ar Latvijas Performances mākslas centru tiek veidots video, kurā apkopoti fragmenti no Andrusa Joonasa performancēm, foto un video materiāli par viņa darbību Pedvālē. Šajos materiālos iekļauta arī uzruna skatītājiem, kurā Andruss Joonass lasa ALEDOIA tekstu. Uzrunas ievadā viņš saka – tas ir vēstījums nākotnei. Kopš mākslinieks pāragri aizsaukts mūžībā, šie vārdi ieguvuši citu skanējumu un jēgu. Visu viņa radošo darbību varam uzlūkot kā vēstījumu nākotnei un kā liecību par viņa dzīvi, mākslu un ticību tam, ka esam daļa no liela, pārdabiska, mīlestības pilna visuma.