Eiropas kultūras mantojuma dienas Pedvālē

2018. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs 15. septembrī piedāvāja ekskursiju “Firksu-Pedvāles muiža – Pāreja”.

Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja iepazīt Firksu-Pedvāles muižas vēsturi vizuālajos materiālos kā arī pašu pārbūves procesu šā brīža stadijā.

Kā stāsta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, Eiropas kultūras mantojuma dienas ir viens no kultūras mantojuma nozares skaistākajiem un plašākajiem pasākumiem visā Eiropā. Latvija šajā vērtību atklāšanas un svinēšanas tradīcijā piedalās jau kopš 1995. gada, katram gadam izvēloties savu īpašo tēmu. Šā gada tēma ir veltīta Latvijas valsts izveidošanai un attīstībai, sadalot Eiropas kultūras mantojuma dienu objektus 7 konceptuālās grupās – Valsts ideja; Valsts izcīnīšana; Valsts izveide un pašapziņa; Neatkarības un brīvības gara uzturēšana okupācijas laikā; Atmoda un valsts atgūšana; Valsts atjaunošana un iekļaušanās starptautiskajā apritē un Lielie sapņi.

Pedvāle kā Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Abavas ieleja” daļa iekļāvās grupā – Valsts atjaunošana un iekļaušanās starptautiskajā apritē.