Apskatāma izstāde

Firksu-Pedvāles muižas kungu mājas priekšlaukumā skatāma Ojāra Feldberga granīta skulptūru izstāde. 25 skulptūras tapušas dažādos laika posmos un veltītas gan dabas un ainavas tēmai, gan filozofiskiem jēdzieniem.

Tēlnieks par saviem darbiem stāsta: „Vēl mācīdamies Mākslas akadēmijā tēlniecību, es sāku veidot savu māksliniecisko rokrakstu. Man patika daba, dabas procesi un filozofiskie jēdzieni. Es daudz par to domāju, skicēju un kalu akmenī. Biju izveidojis savu domāšanas metodi, kas izpaudās formulā – telpa, masa, apziņa. Nevēlējos savas pārdomas sastindzināt reālistiskos tēlos, bet radīju zīmes un simbolus, kuros iespējams atpazīt dažādus tēlus, kas raisījuši emocijas man un turpinās tās sniegt vērīgam skulptūru skatītājam.”

Šī izstāde ir apmeklējama bez maksas.

Priekšlaukums labiekārtots projekta „Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa” ietvaros, kas īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.