Satversmes sapulces vēlēšanām 100 gadi

Biedrība „Pedvāle” turpina radoši atzīmēt Latvijas valsts simtgadi. Šogad uzmanības centrā Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgade.

1920.gada 17. un 18.aprīlī notika Satversmes sapulces vēlēšanas, kurās piedalījās 677084 jeb 84,9 procenti balsstiesīgo iedzīvotāju. Tajā laikā Pedvāle ietilpa Talsu apriņķa Sabiles miestā, kur dzīvoja 591 balsstiesīgais. Vēlētāju aktivitāte Sabilē bija liela – savu izvēli izdarīja 538 personas jeb 90,02 procenti.

Atzīmējot simts gadus kopš šī vēsturiskā notikuma, 17. un 18. aprīlī tēlnieks Ojārs Feldbergs devās ceļā pa Kurzemes laukiem, mežiem, ceļmalām un jūras piekrasti, lai simboliski izvēlētos akmeņus/ kandidātus iecerētajam vides mākslas objektam „Sapulce”, kurā 1. maijā vienkopus jāsapulcē 150 dažādi akmeņi gluži tāpat kā pirms simts gadiem ievēlētie 150 deputāti no 16 dažādiem sarakstiem.

Kārlis Skalbe (viens no LR Satversmes sapulces ievēlētajiem deputātiem) savā publicistikas darbā „Mazās piezīmes”, par šo laiku izsakās šādi: „Līdz ar dzīves jaunbūvi ir jāsākas tautas audzināšanai. Pa vēlēšanu laiku apceļodams Kurzemi, es ciešāk dabūju ieskatīties tautas sejā. Bija brīži, kad man gribējās raudāt viņas priekšā par uzskatiem, kuri vēl ir tik primitīvi un tumši. Šai lielā labklājības ūtrupē, kurā visas partijas centās viena otru pārsolīt, es varēju tikai pateikt, ka mans burvja svārpsts ir aizmirsies mājā. Ja viņš man būtu līdzi, es ieurbtu sienā un jums tecētu vīns… Tauta gaida brīnumus. Vienkāršā patiesība, ka laime ir darbā un pacietībā, nevienam nav pa prātam. Un tomēr man gribētos lūgt visiem labklājības komisionāriem: Pažēlojiet mūsu nabaga tautu! Saudzējiet to, kas viņā ir krietns un labs. Vispirmā kārtā – viņas paļāvību uz darbu. Neradiet viņā ilūziju, ka tā ņems tikai visu gatavu.”

Ojāra Feldberga Vides mākslas objekts „Sapulce” tiek radīts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai -100” atbalstu.