Pirmā izstāde atjaunotajā Firksu-Pedvāles muižas ēkā

Atjaunotajā Firks-pedvāles muižā jau šobrīd iekārtota Talsu Krūmu mākslas grupas 35 gadu pastāvēšanas jubilejas izstāde, kuru varēs apskatīt tad, kad būs beidzies ārkārtas stāvoklis saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Ir pamats uzskatīt, ka šobrīd un arī nevienos citos laikos Latvijā nav zināma kāda cita mākslinieku grupa, kura kopā būtu noturējusies 35 gadus! Turklāt tādā nelielā provinces pilsētiņā kā Talsi.

Šai kompānijā 1985. gadā laimējās satikties māksliniekiem, kuri dzimuši apmēram vienā desmitgadē ( ap 1950. gadu ), ar vienādu dzīves un mākslas uztveri – var teikt, ka viņi bija un ir uz viena viļņa… Tas viss aizsākās un turpinājās Talsu paugurainē, Kamparkalnā, Damalu krūmos, Kolkā, Mazirbē  un citos plenēru izbraucienos. Gleznošana, redzes un emociju trenēšana ainavā ir devusi šai mākslinieku vienotnei ekspresivitāti un piesātinātu krāsu paleti; vējš, lietus, visi gadalaiki,  saulrietu un vētru kontrasti nav ļāvuši Talsu māksliniekiem palikt tikai par dabas “nogleznotājiem”, katrs lēnām veidojis savu izteiksmes veidu glezniecībā – aizgājis no realitātes vai atkal atgriezies, bet vienmēr ļoti izvērtēti un personiski. Arī draudzībai, bohēmai un labai humora izjūtai šīs grupas pastāvēšanā ir bijusi pat ļoti liela nozīme.

Kopš 1990. gadu sākuma līdz ar Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja izveidošanos, māksliniekiem bijis, iespējams veidot objektus, instalācijas un performances, kā arī piedalīties citās Pedvāles muzeja norisēs. Pedvāle kā ļoti kreatīvs mākslas notikumu centrs ir daudz devis katra Talsu mākslinieka izaugsmei – te noticis daudz kā laba…

Tomēr pēdējos gados lielākā daļa grupas mākslinieku sevi vairāk izkopuši kā stājmāksliniekus: gleznotāji, grafiķi un fotogrāfi, kuri veido ap 15 mākslinieku kodolu, rīko izstādes novadā un Latvijā, kā arī ir pārstāvējuši valsti un Talsus ārzemēs – Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Igaunijā, Lietuvā, Beļģijā, Somijā, Ukrainā, Turcijā, Čehijā, Gruzijā, Itālijā, Baltkrievijā, Vācijā. Divi Talsu gleznotāji ir ieguvuši Swedbank prēmiju “Gada glezna” – Zigurds Poļikovs 2015. gadā  un 2016. gadā – Guna Millersone. Grupas kodolam, izturot tās iekšējos kritērijus, lēnām piepulcējas jauni mākslinieki.

Ar izstādi atjaunotājā Pedvāles muižā Talsu mākslinieki atzīmē savas grupas pastāvēšanas tik zīmīgo 35. gadskārtu, rādot savas mākslas galvenos inspirācijas avotus – ainavu un katra paša individuālo dzīves izjūtu šai vietā un laikā. Glezniecības amplitūda ir pietiekami plaša: sākot ar izteiktu abstraktā ekspresionisma sniegumu ( Andris Vītols) un beidzot ar konceptuālo reālismu ( Laura Feldberga, Armands Zēfelds, Baiba Kalna ), lielāko gleznotāju pulku veido ekspresionisti un reizē arī labi koloristi ( Zigurds Poļikovs, Andris Biezbārdis, Gunta Kalsere,  Guna Millersone, Elmārs Orniņš ),  bet Modris Sapuns ir pašlaik Latvijā viens no zināmākajiem māksliniekiem-naivistiem. Trīs Talsu fotogrāfi savos attēlos ir vairāk meditatīvi, reflektējot par industriālas ainavas skaistumu ceļā uz Stokholmu vēl pavisam nesen ( Uldis Balga “Cēlējspēks” ), par sevi pašu ( Gatis Spalvēns  “Spalv`_Ēn`s” ), bet  Dainis Kārkluvalks lieliski uzbūris 1996. gada Pedvāles vides savdabīgo šarmu paša autortehnikas ciklā “Austras Skujiņas motīvs” . Pedvāles laika retrospekciju pārstāv Ojārs Feldbergs ar dobju instalācijām Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20. Laura Feldberga savās instalācijās prot “priekšmetizēt” gan glezniecību un grafiku, gan dabu un filozofiju.